Kontaktné údaje

Infolinka: 02 / 39 00 39 00

E-mail: info@techtrend.sk
IČO: 44347731
DIČ: 2022697402
IČ DPH: SK2022697402


Bankové spojenie: TATRA BANKA
Číslo účtu v EUR: 2624044406/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2404 4406
SWIFT: TATR SK BX

Sídlo a korešpondenčná adresa:

TechTrend, s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava


 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54684/B.